Säkerhetsregler


 

Det finns vissa regler som måste följas hos Eds Gokart...


Det råder absolut alkoholförbud. Förare som kör våldsamt eller beter sej illa kan nekas körning, avgiften betalas inte tillbaka vid sådana tillfällen.

Det är personalen som vid tillfället avgör vilken typ av körning som kan tillåtas. Ibland måste vi av säkerhetsskäl använda t.ex. tidskörning i stället för uppställning till finalheat.

Vi använder olika flaggsignaler. Som förare är Du alltid skyldig att lyda dessa, det gäller både vid träning och tävling - ja så fort du är på banan.
Det är viktigt att Du vet vad de betyder. Skulle det vara så att du inte får instruktioner - säg till  eller titta på tavlan som finns i vid banan.

1 Röd flagga betyder STOPP - Stanna omedelbart och avvakta besked.


2 Gult flagga: Sakta ner farten - omkörning förbjuden.


3 Svart/vitrutig flagga används vid start och målgång.